American Zhu Kezhen Education Foundation

Officers & Chairs

Current Officers

Chairman of the Board of Directors

President

President-Elect

Vice-President

Secretary General

Deputy Secretary

Office Manager

TreasurerAdvisory Board

Yigang Cai
Zheng Luo
Pin Ni
Yuzheng (Dexter) Sun
Daniel Wang
Shukang Zou

Current Board

Catherine Yang

Chairman

Xiaodan Wang

President

QinshanZhou
Jicheng Yeah
Aming Zhang
Cheng Zhu
Dong Yu
Jihong (Joan) Ni
Saichang Xu
Zhenrong Liu

Committee Chairs

Joan Ni

Fund-Raising Chair

Dr. QinshanZhou

Budget committee Chair

Dr. Cathrine Yang

Nomination committee Chair

Xiaodan Wang

Finance committee Chair

Interim Dr. Cathy Yang/ Dr. Jia Liu

Scholarship Selection

Dr. Dong Yu

Industry Relations Committee Chair

Dr. Lingbo Zhang

Industry Relations Committee Vice Chair

Saichang Xu

Public Affairs committee Chair

Dr. Yang Yang

Online Education committee Chair

Dr. Chongqing Lu

Alumni Relations Committee Chair

Haijun Gong

Alumni Relations CommitteeVice Chair

Dr. Cheng Zhu

Advisory Board Chair

Kewei He

Webmaster

Dr. Lingbo Zhang

Webmaster Assistant

American Zhu Kezhen Education Foundation is a registered 501(c)(3) nonprofit organization.