American Zhu Kezhen Education Foundation

Officers & Chairs

Current Officers

Chairman of the Board of Directors

Executive Vice-President & CFO

Secretary

Deputy Secretary

Office Manager

Ling Zhang

Treasurer

Advisory Board

Cheng Zhu

President

Yigang Cai
Zheng Luo
Pin Ni
Yuzheng (Dexter) Sun
Daniel Wang
Shukang Zou

Committee Chairs

Joan Ni

Fund-Raising Chair

Guozhen Lu

Scholarship Selection Chair

Xiaodan Wang

Finance Chair

Chongqing Lu

Alumni Relations Chair

Qingshan Zhou

Budget Appropriation Chair

Nomination Chair

Erping Zhu

Public Affairs & Communication Chair

Geng Wang

Industry Relations Chair

American Zhu Kezhen Education Foundation is a registered 501(c)(3) nonprofit organization.