American Zhu Kezhen Education Foundation

Past Directors

 • Board of Directors (2017)

  Hu, Wei 
  Li, Moses 
  Lou, Congrong 
  Lu, Chongqing 
  Lu, Guozhen 
  Wang, Xiaodan 
  Wang, Yangbin 
  Xu, Saichang 
  Yang, Catherine
  Ye, Jicheng (Kevin) 
  Yu, Dong
  Zhang, Meifeng 
  Zhang, Amimg 
  Zhou, Stephen Qingshan
  Zhu, Cheng 
  Zhu, Erping 
 • Board of Directors (2016)

  Gu, Keqin 
  Hu, Wei 
  Li, Moses 
  Lou, Congrong 
  Lu, Chongqing 
  Lu, Guozhen 
  Wang, Xiaodan 
  Wang, Yangbin 
  Yang, Catherine
  Ye, Jicheng (Kevin) 
  Yu, Dong 
  Zhang, Meifeng 
  Zhang, Amimg 
  Zhou, Stephen Qingshan 
  Zhu, Cheng 
  Zhu, Erping 
  Zhu, Julia 
 • Board of Directors (2015)

  Cai, Yigang
  Gu, Keqin
  Jin, Haiyan
  Li, Moses
  Lou, Congrong
  Lu, Chongqing
  Lu, Guozhen
  Wang, Xiaodan
  Wang, Yangbin
  Yang, Catherine
  Ye, Jicheng (Kevin)
  Yu, Dong
  Zhang, Meifeng
  Zhou, Stephen Qingshan
  Zhu, Cheng
  Zhu, Erping
  Zhu, Julia
  Zou, Shukang
 • Board of Directors (2014)

  Cai, Yigang
  Gu, Keqin
  Jin, Haiyan
  Li, Moses
  Lou, Congrong
  Lu, Chongqing
  Lu, Guozhen
  Wang, Xiaodan
  Wang, Yangbin
  Yang, Catherine
  Ye, Jicheng (Kevin)
  Yu, Dong
  Zhang, Meifeng
  Zhou, Stephen Qingshan
  Zhu, Cheng
  Zhu, Erping
  Zhu, Julia
  Zou, Shukang
 • Board of Directors (2013)

  Cai, Yigang
  Gu, Keqin
  Gu, Keqin
  Hu, Xuyang
  Jin, Elaine Wenying
  Li, Moses
  Lu, Chongqing
  Lu, Guozhen
  Si, Jianmin
  Sun, Dexter
  Wang, Xiaodan
  Wang, Yangbin
  Yang, Catherine
  Ye, Jicheng (Kevin)
  Zhang, Meifeng
  Zhou, Stephen Qingshan
  Zhu, Cheng
  Zhu, Erping
  Zou, Shukang
 • Board of Directors (2012)

  Cai, Yigang
  Gu, Keqin
  Hu, Xuyang
  Jin, Elaine Wenying
  Li, Moses
  Lu, Chongqing
  Lu, Guozhen
  Ni, Pin
  Si, Jianmin
  Sun, Dexter
  Wang, Xiaodan
  Wang, Yangbin
  Yang, Catherine
  Ye, Jicheng (Kevin)
  Zhang, Meifeng
  Zhou, Stephen Qingshan
  Zhu, Cheng
  Zhu, Erping
  Zou, Shukang
 • Board of Directors (2011)

  Cai, Yigang
  Ding, Jianmin
  Dong, Zhengkai (Zack)
  Gu, Keqin
  Jin, Elaine Wenying
  Li, Moses
  Lin, Jiajun
  Ling, Jianping
  Lu, Chongqing
  Lu, Guozhen
  Ni, Mingjiang
  Ni, Pin
  Pang, Xiaodong
  Qiao, Jianmin
  Ren, Shaobo
  Sun, Dexter
  Wang, Yangbin
  Yang, Catherine
  Ye, Jicheng (Kevin)
  Zhang, Chuyang
  Zhang, Meifeng
  Zhou, Stephen Qingshan
  Zhu, Cheng
  Zhu, Erping
  Zhu, Jinshou
  Zhu, Shankuan
  Zou, Shukang
 • Board of Directors (2010)

  Cai, Yigang
  Ding, Jianmin
  Dong, Zhengkai (Zack)
  Gu, Keqin
  Jin, Elaine Wenying
  Li, Moxi
  Lin, Jiajun
  Ling, Jianping
  Lu, Chongqing
  Lu, Guozhen
  Ni, Mingjiang
  Ni, Pin
  Pang, Xiaodong
  Qiao, Jianmin
  Ren, Shaobo
  Sun, Dexter
  Wang, Yangbin
  Yang, Catherine
  Ye, Jicheng (Kevin)
  Zhang, Chuyang
  Zhang, Meifeng
  Zhou, Stephen Qingshan
  Zhu, Cheng
  Zhu, Erping
  Zhu, Jinshou
  Zhu, Shankuan
  Zou, Shukang
 • Board of Directors (2009)

  Cai, Yigang
  Ding, Jianmin
  Dong, Zhengkai (Zack)
  Gu, Keqin
  Jin, Elaine Wenying
  Li, Moxi
  Lin, Jiajun
  Ling, Jianping
  Lu, Chongqing
  Lu, Guozhen
  Ni, Mingjiang
  Ni, Pin
  Pang, Xiaodong
  Qiao, Jianmin
  Ren, Shaobo
  Sun, Dexter
  Wang, Yangbin
  Yang, Fangxin (Cathy)
  Ye, Jicheng (Kevin)
  Zhang, Chuyang
  Zhang, Meifeng
  Zhou, Stephen Qingshan
  Zhu, Cheng
  Zhu, Erping
  Zhu, Jinshou
  Zhu, Shankuan
  Zou, Shukang
 • Board of Directors (2008)

  Bian, Ka
  Cai, Yigang
  Chen, Zichen
  Gu, Keqin
  Hong, Z. George
  Lu, Guozhen
  Qiao, Jianmin
  Sun, Dexter
  Wang, Feiyue
  Yang, Catherine
  Ye, Jicheng (Kevin)
  Zhang, Chuyang
  Zhang, Zhongfei
  Zhou, Stephen Qingshan
  Zhu, Cheng
  Zhu, Erping
  Zhu, Jinshuo
  Zhu, Shankuan
 • Board of Directors (2007)

  Bian, Ka
  Cai, Yigang (Chair)
  Chen, Zichen
  Gu, Keqin
  Hong, Z. George
  Jin, Elaine Wenying
  Lin, Shuo
  Lu, Guozhen
  Qiao, Jianmin
  Sun, Dexter
  Tang, Tom Y.C.
  Wang, Feiyue
  Xiong, Yan
  Yang, Catherine
  Ye, Jicheng (Kevin)
  Zhang, Chuyang
  Zhang, Zhongfei
  Zhou, Stephen Qingshan
  Zhu, Cheng
  Zhu, Erping
  Zhu, Shankuan
 • Board of Directors (2006)

  Bian, Ka
  Cai, Yigang (Chair)
  Chen, Zichen
  Gong, Jianping
  Gu, Keqin
  Hong, Z. George
  Hu, Guojun (George)
  Jin, Elaine Wenying
  Lu, Guozhen
  Qiao, Jianmin
  Wang, Feiyue
  Xiong, Yan
  Yang, Catherine
  Ye, Jicheng (Kevin)
  Yu, Yizhou
  Zhang, Chuyang
  Zhang, Zhongfei
  Zheng, Yizhou
  Zhou, Stephen
  Zhu, Cheng
 • Board of Directors (2005)

  Cai, Yigang (Chair)
  Chao, Kwang-Chu
  Chen, Zichen
  Gong, Jianping
  Gu, Keqin
  Guo, Shang Q.
  Hong, Z. George
  Hu, Guojun (George)
  Jin, Elaine Wenying
  Li, Jin
  Qiao, Jianmin
  Wang, Feiyue
  Xiong, Yan
  Xu, Wei
  Yang, Catherine
  Yu, Luping
  Yu, Yizhou
  Zhang, Zhongfei
  Zheng, Yizhou
  Zhou, Stephen
  Zhu, Cheng
  Zhu, Jinshuo
American Zhu Kezhen Education Foundation is a registered 501(c)(3) nonprofit organization.